nagrody
Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu
Firma Roku 1998 tytuł  przyznany przez Polski Klub Biznesu
Alicja ‘98 nagroda miesięcznika Twój Styl
Złoty Byk ‘98 Najlepsza Spółka Rynku Podstawowego
Wyróżnienie od Prezesa Zarządu GPW